مدت زمان صدور ویزای انگلیس

پس از انگشت نگاری و تحویل مدارک، شما بایستی منتظر بمانید تا نتیجه ویزا به درب منزل شما ارسال شود.

شما نمی‌توانید در این مدت که از 10 روز تا 1 ماه طول می‌کشد از وضعیت ویزا یا پاسپورت خود مطلع شوید.

شرکت پستی آرامکس مسئول ارسال پاسپورتهای شما به درب منزل است. باید بدانید یک روز پس از دریافت پاسپورتها این شرکت آنها را در تهران توزیع می‌کند.

شما می‌توانید با استفاده از شماره 123 از اینکه پاسپورت به آرامکس رسیده یا خیر مطلع شوید.

در ضمن بخاطر داشته باشید کلیه مدارک تحویل داده شده به VFS به شما مسترد نخواهد شد.

گفتگو کنید!

avatar
  من را مطلع کن  
اطلاع از