خدمات و تعرفه پیکاپ پاسپورت

اطلاعات پیکاپ ویزای کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا از تعرفه
آنکارا300 هزار تومان + 65 لیر
استانبول300 هزار تومان + 65 لیر
تفلیس300 هزار تومان + 65 لیر
ایروان300 هزار تومان + 65 لیر
ابوظبی430 درهم
دبی180 درهم
  1. اصل پاسپورت متقاضی
  2. پرینت ایمیل سفارت
  3. رسید سفارت
  4. وکالتنامه

اطلاعات پیکاپ ویزای انگلیس

پیکاپ پاسپورت انگلیس از تعرفه
دبی150 درهم
ابوظبی438 درهم
آنکارا و استانبول ( 1 طرفه )80 دلار
آنکارا و استانبول ( 2 طرفه )100 دلار
  1. اصل پاسپورت متقاضی
  2. پرینت ایمیل سفارت
  3. اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
  4. وکالت نامه

اطلاعات پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ پاسپورت آمریکا ازمدارک مورد نیازمدتتعرفه
دبیاصل پاسپورت امضا شده + وکالتنامه + یوزرنیم و پسورد10100 درهم
ابوظبیاصل پاسپورت امضا شده + برگه آبی یا سفید15400 درهم
ایرواناصل پاسپورت + یک قطعه عکس + یوزرنیم و پسورد7180 هزار تومان
آنکارااصل پاسپورت + اصل شناسنامه + وکالتنامه محضری + فرمDS 160 + یوزر و پسورد1065 دلار

گفتگو کنید!

avatar
  من را مطلع کن  
اطلاع از